СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

ПАВЛЮК ЛІДІЯ ІВАНІВНА

 

 

Населений пункт Дубові Махаринці розташований

Відстань до районного центру

- шосейним шляхом      18 км.

 - залізницею                -

 Територія

Всього 3870.3000 га

в т.ч.: земель державної власності  1473.7244га

земель комунальної власності    -га

земель приватної власності   2396.5756 га

Площа населених пунктів  498.5000 га

в т.ч.: державна власність  196.7144га

комунальної власності    - га

приватна власність  301.7856га

 

Сільський голова: Лідія Іванівна Павлюк

число місяць і рік народження  -  08.05.1962року

службовий телефон   -  32-4-45

освіта  неповна вища

спеціальність за освітою – ветеринарний  фельдшер

        Ким висунутий на виборах  -  самовисування

        Обраний з 3-ох кандидатур 31 жовтня 2010  року

        Отримав  308  (%) голосів виборців

        Обирається   другий раз

 Секретар ради :Тетяна Василівна Джерук

число місяць і рік народження  - 18.03.1967 року

службовий телефон –32-4-45

освіта неповна вища

спеціальність за освітою  -  бухгалтер фінансист

Дата обрання секретарем ради – 16.11.2010 року

раніше обирався секретарем ради -  другий раз

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

ПРОЕКТ     П  Р  О  Т  О  К  О  Л  У №  6

 

28 грудня    2011 року                                                             VІсесія VІскликання     

                                                     село Дубові Махаринці

 

 

 

Голова сесії-  Павлюк Лідія Іванівна

 

Секретар сесії – Джерук Тетяна Василівна. Депутат виборчого округу №7

 

 

Присутні депутати- Павлюк Андрій Іванович,депутат виборчого округу № 1

                                  Малянівська Валентина Василівна, депутат виборчого округу  № 2

                                  Жилінська Віра Василівна, депутат виборчого округу № 8

                                  Базелюк Віктор Леонідович, депутат виборчого округу № 12

                                  Савчук Людмила Василівна, депутат виборчого округу № 4

                                Левчук Наталія Іванівна , депутат виборчого округу № 5

                                Малянівська Наталія Степанівна, депутат виборчого округу № 3

                               Бондарук Галина Петрівна, депутат виборчого округу № 6

                                Дерев'янко Тетяна Василівна , депутат виборчого округу № 10

                                 Галайчук Людмила Василівна , депутат виборчого округу № 9

                              Ганевич Олександр Петрович, депутат виборчого округу № 11

 

Відсутні депутати –                                  -

 

 

 

 

На сесії присутні запрошені –   землевпорядник сільської ради Грабал О.А., , директор БК с.Д.Махаринець Жилінська В. В.,  завідуючий Блажіївським  сільським клубом Ганевич О.П.,  заступник голови виконкому Габрук П.Н., головний лікар ЛАСМ  Козир Г.В., зав бібліотекою с. Д.Махаринець  Козеревич Т.П.депутат рай ради Дзема О.І

Завідуюча Блажіївським ФАПом  Пачоса О.П., ПП Заїка Г.С., голова СФГ «Святослав» Гоменчук В.К., голова ФГ «Арістіон» Гуменюк І.І., голова СФГ «Інгода» Павлюк А.І., представник району зав Козятинським фінансовим управлінням Мельник Н. В.

 

 

 

 

Проект

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й:

 

 

28 грудня   2011 року                                                             VІсесія VІскликання     

 

      

 1. Про  звіт виконання плану роботи виконкому за 2011 рік.
 2. Про стан збору місцевих податків .
 3. Про пайову  участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Д. Махаринець та с. Блажіївки.
 4. Про затвердження виконання бюджету за 9 місяців.
 5. Про затвердження плану роботи виконкому сільської ради на 2012 рік.
 6. Про затвердження розпоряджень сільського голови.
 7. Про затвердження рішень виконкому сільської ради.
 8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації.(2 рішення)
 9. Про продовження терміну оренди земельних ділянок  в межах населених пунктів сільської  ради .
 10. Про продовження терміну  оренди земельної ділянки під магазинами.(3 рішення)
 11. Про продовження   терміну оренди на приміщення.

      14.Про  часткові  зміни  в рішенні  ІV  сесія VІ скликання  від. 21.06.2011 року

           Дубовомахаринецької сільської ради про передачу  земельних ділянок  у приватну   

           власність.

      15.Про затвердження  договорів оренди, які були укладені від імені територіальної

                громади у     2011 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

Проект

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

28 грудня  2011 року                                 VІсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

 Про затвердження плану

роботи  виконкому сільської

ради на 2012 рік

 

             Відповідно ст. 26 п. 7 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та  заслухавши інформацію секретаря виконкому  Т.В.Джерук „Про план роботи виконкому  сільської ради   на  2012 рік „  та обговоривши його,  сесія сільської ради -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 

1. Затвердити план роботи виконкому сільської ради  на 2012 рік.

 

2. Контроль за виконання даного рішення  покласти на секретаря виконкому.

 

 

 

     

                       Сільський голова:                                           Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

Проект

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

28 грудня 2011 року                     VІ сесія VІскликання

 

село Дубові Махаринці

 

Про затвердження   розпоряджень

сільського голови.

 

 

          Відповідно до п.23, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України,  сесія сільської ради -

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити розпорядження сільського голови, видані у міжсесійний період;

 

№  13   від  20.09.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№ 14   від  23.09.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  16   від  12.10.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  18   від  25.10.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№ 19   від  07.11.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  20   від  21.11.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

 

 

 

 

 

         Сільський голова;                                           Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел. 32-4-45; 32-4-45

 

 

                РІШЕННЯ

 

 

 28 грудня 2011 року                                                                      ІІІ cесія  VІ скликання

 

Про затвердження виконання  бюджету

за  9 місяців 2011 року  по

Дубовомахаринецькій сільській раді.

 

                                   Заслухавши  та обговоривши звіт головного бухгалтера  сільської ради Савчук Л.В.  „Про  затвердження  виконання  бюджету за 9 місяців  2011 року по Дубовомахаринецькій сільській раді”, відповідно до п.17 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та  ст. 80  Бюджетного Кодексу України Дубовомахаринецька сільська рада-

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити виконання місцевого бюджету за 9 місяців  2011 року по доходах в   сумі  231625.23  грн.     в т.ч.:

- по загальному фонду 223891.76    грн.

- по спеціальному фонду  7733.47      грн.

По видатках в сумі    224931.50        грн.  в т.ч.:

   - по загальному фонду  219128.83   грн.

 -   по спеціальному фонду   5802.67  грн.

 

 1. Контроль за виконання  даного рішення покласти на  бюджетну комісію сільської ради з питань бюджету  (Савчук Л.В.)

 

                 Сільський голова:                       Л.І.Павлюк

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                     У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                              

                                                  Село Дубові Махаринці

 

         

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 

  Про стан збору  місцевих податків

   по Дубовомахаринецькій сільській раді.

       

           Заслухавши інформацію землевпорядчика сільської ради, Грабал  О.А.,

Про стан збору місцевих податків  по Д.Махаринецькій сільській раді, де відзначено,що

   Нараховано громадянам  на 2011 рік земельного податку в сумі  16463.10 грн

Сплочено в сумі 16618.14 грн. з пеньою

Не сплотили   в суммі 133.27 грн (Бачук О.М., Набоков О.Б.)

Нараховано орендної плати  15000.00 грн.

Сплочено 23139.06 грн збільшилась орендна плата за рахунок  збільшення  нормативно грошової оцінки.

СТОВ „Хлібороб” с.Зозулинці в особі Сеніченка М.І.

Орендна плата  проплочена    в сумі  5760.00 грн

СФГ”Святослав” с.Дуб. Махаринці Гоменчук В.К.,

Орендна плата  проплочена в сумі 5944.00 грн.

 

СФГ”Інгода”с.Дубові Махаринці в особі Павлюка А.І.

Орендна плата  проплочена  сумі 2700.00 грн.

 

Михальчук Борис Михайлович договір  Орендна плата  проплочена    в суммі 1776.00

 

 Андрійчук Анатолій Борисович  Орендна плата  проплочена    в сумі 4976.30 грн

 

Чагін Олесандр Миколайович 

Орендна плата  проплочена в сумі  4265.44   грн

 

Нараховано орендної плати  за землю П.П.    в сумі    848.00 грн

Сплочено  орендної плати  за землю П.П. в сумі  848.00 грн.,  та обговоривши його, сесія сільської ради—

ВИРІШИЛА:

1.Вважати стан збору місцевих податків на території сільської ради в хорошому стані.

 

                  Сільський голова:                 Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

                                                                     У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                              

                                                  Село Дубові Махаринці

 

         

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

Про  продовження терміну  оренди

  земельної ділянки,  на якій розташовані

об’єкти торгівельної точки

 

 

                                  Відповідно ст.. 30 п.8.,б п.1,2., Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , Закону « Про Державний бюджет України на 2011 рік» зі змінами ст.. 73 ч.4,5. заслухавши інформацію сільського голови Л.І.Павлюк

 « Про продовження терміну оренди приміщення »,  згідно заяви голови СФГ « Інгода»  Павлюк А.І. , сесія сільської ради -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Продовжити термін оренди приміщення   голові СФГ «Інгода» Павлюку  Андрію Івановичу, яке розташоване в селі Дубові Махаринці ( в приміщенні Дубовомахаринецької сільської ради) для адміністративної діяльності загальною площею 15.6 м.кв., терміном на 11 місяців,  розмір орендної плати  за орендоване  приміщення  визначений у додатку  №1, який є невід’ємною частиною  договору, разом з індексом інфляції, який встановлюється  відповідно до діючого законодавства України.

 Договір оренди  продовжити з  27 листопада 2011 року

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на землевпорядника  Дубовомахаринецької сільської ради.

 

 

 

 

 

 

                               Сільський голова:                                       Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                               

                                                  Село Дубові Махаринці

 

         

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

   Про  продовження терміну

 оренди на  приміщення

 

 

                                 Заслухавши заяви громадян  Дубовомахаринецької сільської ради , керуючись ст..124.п1. перехідних положень земельного кодексу  України , сесія  сільської ради -  

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Продовжити термін оренди земельних  ділянок, на яких розташовані об’єкти торгівлі на території Дубовомахаринецької сільської ради .

 

1.1.Продовжити термін оренди земельної   ділянки, на якіх розташований  об’єкт торгівельної  точки  гр.  Павлюк Тетяні Андріївні , земельна ділянка  розташована в селі Дубові Махаринці  по  вул. Центральна, 1  розміром 0.01 га терміном на 11 місяців.  Орендна  плата становить 200 грн за 0.01 га. Договір оренди  продовжити з  27 грудня 2011 року.

 

2.1. Продовжити термін оренди земельної   ділянки, на яких розташований  об’єкт торгівельної  точки  гр. Галайчук Людмилі Василівні , земельна ділянка  розташована в селі Блажіївка  по  вул.. Щорса,1  розміром 0.015 га, терміном на 11 місяців.

 Орендна  плата становить 200 грн за 0.01 га.

 Договір оренди  продовжити з  16 жовтня  2011 року.

 

3.1. Продовжити термін оренди земельної   ділянки, на яких розташований  об’єкт

торгівельної  точки  гр. Галайчук  Сергію Васильовичу , земельна ділянка  розташована в селі Блажіївка  по  вул.. Щорса,1  розміром 0.015 га терміном на 11 місяців. 

Орендна  плата становить 200 грн за 0.01 га.

 Договір оренди  продовжити з  16 жовтня  2011 року.

 

 

 

 

                          Сільський голова:                                       Л.І.Павлюк

 

 

 

                                                                    

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

 

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                              

                                                  Село Дубові Махаринці

 

         

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

  Про продовження терміну

оренди земельних ділянок .

 

          Розглянувши заяви громадян с. Д.Махаринці та  с. Блажіївка, « Про продовження  терміну оренди земельної ділянки»,  керуючись ст.. ст..93, 124,126, пунктом 12 розділу XЗемельного Кодексу України , регулюючи Цивільним  кодексом, відповідно змін до Закону України, « Про оренду землі» внесені законом України « Про державний бюджет України», за 2008 рік на підставі заяв, сесія сільської ради:

                                                            ВИРІШИЛА

 

 • Продовжити термін оренди земельної ділянки Юхимець Івану Григоровичу жителю с. Блажіївка, земельна ділянка в розмірі 1.00 га розташована в с. Блажіївці по вул.. Щорса терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче земельного податку.
 • Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

2.1 Продовжити термін оренди земельної ділянки Юхимець Марії Францівні   жительці     

      с.Блажіївка, земельна ділянка в розмірі 0.50 га розташована в с. Блажіївці по вул.

      Щорса терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче земельного

      податку.

2.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

3.1 Продовжити термін оренди земельної ділянки Задорожній Марині Сергіївні  жительці       с.Блажіївці, земельна ділянка в розмірі 2.00 га розташована в с. Блажіївка по вул. Щорса терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче земельного       податку.

3.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

 

4.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Задорожному Леоніду Васильовичу

     жителю с. Блажіївки, земельна ділянка в розмірі 0.50 га розташована в с. Блажіївка по

     вул.. Щорса терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче земельного

     податку.

4.2Доручити землевпоряднику сільської ради,  внести зміни в облікові документи громадян  сільської ради .

 

5.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Базелюк Валентині Василівні 

     жительці  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 0.40 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

5.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

6.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Казмірчук Ользі Назарівні 

     жительці  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 1.40 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

6.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

7.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Зборовській Тетяні Андріївні 

    жительці  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 1.00 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

7.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

8.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Омельчуку  Сергію Олексійовичу

     жителю  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 1.00 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

8.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

9.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Омельчук Людмилі Петрівні

     жительці  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 2.00 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

9.2Доручити землевпоряднику сільської ради, внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

10.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Коваленко Світлані Леонідівні 

     жительці  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 0.50 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

10.2Доручити землевпоряднику  сільської ради внести зміни в облікові документи громадян сільської ради.

11.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Казмірчуку Петру Миколайовичу

     жителю  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 0.60 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців ,орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

11.2Доручити землевпоряднику  внес сільської ради ти зміни в облікові документи громадян  сільської ради.

12.1Продовжити термін оренди земельної ділянки  Габрук Ганні Іванівні

     жительці  с. Дубові Махаринці, земельна ділянка в розмірі 1.00 га розташована в с.

    Дубові Махаринці  терміном на 11 місяців, орендна плата становить не нижче

    земельного   податку.

12.2Доручити землевпоряднику с/р. внести зміни в облікові документи громадян с/р

 

                      

 

                      Сільський голова:                                       Л.І.Павлюк

                                                                     

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

 

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                              

                                                  Село Дубові Махаринці

 

 

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

  Про   надання дозволу на виготовлення

технічної  документації із землеустрою

щодо складання документів, що посвідчує

право власності на земельну ділянку.                         

 

                                             Розглянувши  заяву гр., Чубатюк Наталії Яківни

 Про надання їй дозволу на виготовлення  технічної документації із  землеустрою, щодо  складання документів , що посвідчує право власності на земельну ділянку,  та керуючись ст. 121 Земельного Кодексу  України  та Законом України  „Про землеустрій”,

 сесія Дубовомахаринецької сільської ради:

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати  Чубатюк Наталії  Яківні   дозвіл на виготовлення  технічної документації  із землеустрою  щодо складання  документів, що  посвідчують право  власності  на земельну ділянку  12 (50%) орієнтовною площею  0.125 га  для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд  по   вул. Ковбасіївка, 8  для  ведення селянського господарства  площею 0.035 га, по вул. Ковбасіївка,8   в с.Дубові Махаринці.

2.Гр.Чубатюк Наталії  Яківні , замовити  в організації, яка  має ліцензію  на проведення землевпорядних  робіт,  технічну документацію із землеустрою щодо складання  документації , що посвідчують право  на земельну ділянку.

3.Виготовлену технічну документації подати на  затвердження в сільську раду.

4.Зобов'язати громадян,  що  отримали у приватну власність   земельні ділянки замовлення державних актів.

 

 

 

                         Сільський голова:                                       Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

 

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                              

                                                  Село Дубові Махаринці

 

 

 

 

                                                       ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

  Про   надання дозволу на виготовлення

технічної  документації із землеустрою

щодо складання документів, що посвідчує

право власності на земельну ділянку.                         

 

                                             Розглянувши  заяву ,гр. Станкової Людмили Яківни

 Про надання їй дозволу на виготовлення  технічної документації із  землеустрою щодо  складання документів , що посвідчує право власності на земельну ділянку,  та керуючись ст... 121 Земельного Кодексу  України  та Законом України  „Про землеустрій”,

 сесія Дубовомахаринецької сільської ради:

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати  Станковій Людмилі Яківні    дозвіл на виготовлення  технічної документації  із землеустрою  щодо складання  документів, що  посвідчують право  власності  на земельну ділянку  12 (50%) орієнтовною площею  0.125 га  для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд  по   вул. Ковбасіївка, 8  для  ведення селянського господарства  площею 0.035 га, по вул. Ковбасіївка,8   в с.Дубові Махаринці.

2.Гр.Станковій Людмилі  Яківні , замовити  в організації, яка  має ліцензію  на проведення землевпорядних  робіт,  технічну документацію із землеустрою щодо складання  документації , що посвідчують право  на земельну ділянку.

3.Виготовлену технічну документації подати на  затвердження в сільську раду.

4.Зобов'язати громадян,  що  отримали у приватну власність   земельні ділянки замовлення державних актів.

 

 

 

                         Сільський голова:                                       Л.І.Павлюк

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

28  грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання

                                                  Село Дубові Махаринці

 

  ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

                                                       село  Дубові  Махаринці

 

Про  часткові  зміни  в рішенні  ІV сесія VІ скликання  від. 21.06.2011 року Дубовомахаринецької сільської ради про передачу  земельних ділянок  у приватну власність.

    Розглянувши технічну документацію по виготовленню  державного  акта  на право  власності  на землю та керуючись інструкцією „ Про порядок  складання , видачі, реєстрації та зберігання  держаків..., сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в рішенняІV  сесія VІ скликання  від. 21.06.2011 року   про передачу  земельних ділянок у приватну власність,   в зв’язку  з  вимірюванням   земельної ділянки приладами  підвищеної точності  та вирахування  площі,  гр.Загребельній Надії Порфирівні площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських споруд по вул.  Кам’янка, 82 с.Дубові Махаринці,  0.7167 га для ведення  особистого селянського господарства по вул. Кам’янка, 82  в с.Дубові Махаринці 2.Затвердити  технічну  документацію по складанню державного  акта на право  власності на землю.

3.Надати  безоплатно  у власність  земельну ділянку гр. Загребельній Надії Порфирівні  для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських споруд 0.2500 га  по вул. Кам’янка, 82   в с.Дубові Махаринці,  для ведення  особистого селянського господарства 0.7167 га, по вул. Кам’янка, 82 в с.Дубові Махаринці.

4.Видати  державний акт на право власності на землю   гр. . Загребельній Надії Порфирівні    площею 0.2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських споруд по вул. Кам’янка, 82  в с.Дубові Махаринці ,   0.7167 га для ведення  особистого селянського господарства по вул. Кам’янка, 82   в с.Дубові Махаринці.

5.Доручити  землевпоряднику  сільської ради  внести відповідні  записи в  облікові  документи  громадян сільської ради.

6.Попередити землевласників , якщо земельні ділянки будуть використовуватись не за цільовим  призначенням, земля буде вилучена  з їх власності.

 

Сільський голова:                       Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

28  грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання

                                                  Село Дубові Махаринці

 

  ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

                                                       село  Дубові  Махаринці

 

Про  затвердження договорів оренди, які були

 укладені  від імені територіальної громади в 2011 році.

 

          Розглянувши  заяви громадян с. Д.Махаринці та   с. Блажіївка « Про надання  та продовження терміну  оренди земельної ділянки»,  керуючись ст.. ст..93, 124,126, пунктом 12 розділу XЗемельного Кодексу України , регулюючи Цивільним  кодексом, відповідно змін до Закону України,« Про оренду землі» внесені законом України « Про державний бюджет України» за 2008 рік на підставі заяв, сесія сільської ради:

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

1. .Затвердити  договора оренди, які були укладені  у 2011 році  такими громадянами:        - Коваленко С.Л. -0.50 га с. Д.Махаринці

 - Омельчук С.О.-1.00 га с. Д.Махаринці

 - Омельчук Л.П. -2.00 га с.Д.Махаринці

- Зборовська Т.А.- 1.00 га с. Д.Махаринці

- Габрук Г.І  -1.00 га с. Д.Махаринці

- Казмірчук О.Н.- 1.40 га с. Д.Махаринці

- Казмірчук П.М – 0.60 га с. Д.Махаринці

- Базелюк В.В -0.40 га с. Д.Махаринці

- Шкрабій П.Б.- 0.25 га с. Д.Махаринці

- Москальчук С.І.-0.20 га с. Д.Махаринці

- Задорожна М.С -2.00 га с.Блажіївка

- Задорожний Л.В. – 0.50 га с.Блажіївка

- Князева О.В. -0.45 га с.Блажіївка

- Лапуда О.М.-1.00 га с.Блажіївка

- Бенедик В.Г. -0.50 га с. Д.Махаринці

- Гуменюк О.П -1.00 га с. Д.Махаринці

- Бенедик Т.П. -0.50 га с. Д.Махаринці

- Гуменюк І.І. -0.50 га с. Д.Махаринці

- Шевчук І.І -2.00 га с.Блажіївка

- Галайчук Л.В. -0.50 га с.Блажіївка

- Галайчук О.В. -0.50 га с.Блажіївка

- Андрійченко В.О. -0.50 га с.Блажіївка

- Андрійченко Л.І. – 0.50 га. с.Блажіївка

- Білоус А.В. -0.80 га с.Блажіївка

- Білоус О.В. -0.50 га с.Блажіївка

- Черешнюк Г.С. -1.00 га с.Блажіївка

- Базелюк Т.М – 0.30 га с.Блажіївка

- Паращук М.С. -0.50 га с.Блажіївка

- Михальчук В.С -0.50 га с.Блажіївка

- Михальчук Б.М. -0.50 га с.Блажіївка

- Михальчук В.К -0.50 га с.Блажіївка

- Загребельний П.М -1.50 га с.Блажіївка

-Загребельна І.А. -1.50 га с.Блажіївка

- Немирівська В.М -0.30 га с.Блажіївка

- Немирівська О.І -0.50 га с.Блажіївка

- Шкрабій Л.І -1.00 га с.Блажіївка

- Набоков І.Б. -0.50 га с.Блажіївка

- Тарасюк Н.П. -0.50 га с.Блажіївка

- Слеба М.О.-0.50 га с.Блажіївка

- Костильова Л.Д. -0.54 га с.Блажіївка

- Костильова В.І -0.60 га с.Блажіївка

- Шмулян Р.Р. -0.20 га с.Блажіївка

- Дерев’янко О.М. -0.20 га с.Блажіївка

- Очеретяна О.М. -0.60 га с. Д.Махаринці

- Копійко В.О.-0.41 га с.Блажіївка

- Козеревич Т.П – 0.10 га с.Блажіївка

- Ременюк П.О -0.37 га с. с.Блажіївка

- Юрчук В.М.-0.20 га с. Д.Махаринці

-Журавель В.І. -0.40 га с. Д.Махаринці

- Титар Г.М. -0.24 га с. Д.Махаринці

- Коновальчук Л.А.-0.50 га с. Д.Махаринці

- Габрук Н.І. -0.15 га с. Д.Махаринці

- Обливач Л.А. -0.10 га с. Д.Махаринці

- Шевчук В.М.- 0.53 га с. Д.Махаринці

  - Петрик Т.М. – 0.15 га с.Блажіївка

 

 

 

 

 

                             Сільський голова:                                       Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

28  грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання

                                                  Село Дубові Махаринці

 

  ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

                                                      

1.Про затвердження договорів оренди земельних  ділянок, на яких розташовані об’єкти торгівлі на території Дубовомахаринецької сільської ради  в 2011 році.

          Заслухавши заяви громадян с. Д.Махаринці та   с. Блажіївка « Про надання  та продовження терміну  оренди земельної ділянки»  керуючись ст.. ст..93, 124,126, пунктом 12 розділу XЗемельного Кодексу України , регулюючи Цивільним  кодексом, відповідно змін до Закону України

 « Про оренду землі» внесені законом України « Про державний бюджет України» за 2008 рік на підставі заяв, сесія сільської ради:

 

В И Р І Ш  И Л А:

 

1.Затвердити договори оренди земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти   торгівлі

на території сільської ради, та буди заключені та підписані сільським головою у 2011 році,  а саме:

 

1.Заїка Г.С. 0.02 га с.Дубові Махаринці

2.Заїка Г.С.   0.01 га с.Блажіївка

3.Галайчук Л.В. 0.015 га с.Блажіївка

      4.Галайчук С.В 0.015га с.Блажіївка

      5. Павлюк Т.А. 0.01 га с. Дубові Махаринці

      

 

 

 

 

 

                         Сільський голова:                         Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

 

28  грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання

                                                  Село Дубові Махаринці

 

  ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

                                                       

Про затвердження договорів оренди  на приміщення,

 які розташовані на території Дубовомахаринецької

сільської ради  в 2011 році.

     

          Заслухавши заяви громадян с. Д.Махаринці та   с. Блажіївка « Про надання  та продовження терміну  оренди земельної ділянки»,  керуючись ст.. ст..93, 124,126, пунктом 12 розділу XЗемельного Кодексу України , регулюючи Цивільним  кодексом, відповідно змін до Закону України, « Про оренду землі» внесені законом України « Про державний бюджет України» за 2008 рік на підставі заяв, сесія сільської ради:

 

 

                                                    В  И  Р  І  Ш  И   Л  А:

 

1. Затвердити договори оренди  на приміщення, які розташовані на території сільської ради  та були заключені    та підписані сільським головою в 2011 році, а саме:

 

 

1.Заїка Г.С. 166.1кв.м с.Дубові Махаринці

2.Заїка Г.С.  24 кв.м. с.Блажіївка

3.Павлюк А.І.15.6кв.м. с.Дубові Махаринці

      4.Глінська С.С.11.3 кв.м. с.Дубові Махаринці

      5. Павлюк Т.А. 24.0 кв.м. с. Дубові Махаринці

      6.Чагін А.М.  166.1 кв.м.  с. Дубові Махаринці

      

 

 

                         Сільський голова:                         Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                              

                                                  Село Дубові Махаринці

 

          

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 Про  припинення права користування  на частину 

  земельної ділянки на якій розташована

 будівля бару  «Корчма».

 

                              Розглянувши  заяву  голови Правління  Козятинської  райспоживспілки

В.В.Михайлова,  «Про припинення права користування  на частину  земельної ділянки на якій розташована будівля  бару «Корчма», керуючись ст.141, ст.142, пунктом 12 розділу  XЗемельного кодексу України ,сесія сільської ради --

 

                                                        ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити право  користування на   частину  земельної ділянки  згідно купівлі –   

    продажу  орієнтовною площею 0.03 га,   на якій розташована будівля бару «Корчма» по     

    вул..Центральна №2 в селі Дубові Махаринці , Козятинського району , Вінницької

    області   згідно державного акту серія ВН  24 від  20.03.1996 року відповідно до

    рішення  Козятинської районної ради народних депутатів  від 12.10.1995 року  на право

    постійного користування  землею.

2. Частину земельної  ділянки  орієнтовною площею 0.03 га  ввести до складу  земель

     запасу Дубовомахаринецької сільської ради.

 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на землевпорядника

    Дубовомахаринецької сільської ради.

 

 

 

 

 

                     Сільський голова:                                     Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.70-2-45; 70-2-44

28 грудня 2011 року                                                                   VІ сесія VІ скликання                                               

                                                  Село Дубові Махаринці

 

         

                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

 Про  надання дозволу  на виготовлення

  матеріалів  по інвентирізації земельної ділянки

 

                              Розглянувши  заяву Бабкіна В.Є. стосовно надання в оренду  земельної ділянки на якій розташована  будівля бару «Корчма»  відповідно   ст.. 93,124,126,пунктом 12 розділу X  Земельного кодексу України  та Законом України  «Про оренду землі»,

  сесія сільської ради  --                                      

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати гр. Бабкіну Віктору Євгеновичу  згоду на виготовлення  матеріалів по  інвентирізації  земельної ділянки для розміщення промислових будівель і споруд  орієнтовною площею 0.03 га,  на якій розташована будівля  бару «Корчма», яка розташована  по вул.. Центральна  2,  в селі Дубові Махаринці, Козятинського району , Вінницької області.
 2. Гр. Бабкіну В.Є. замовити  в землевпорядній  організації, яка має ліцензію на проведення землевпорядних робіт, розробку матеріалів інвентирізації земельної  ділянки.
 3. Виготовлену технічну документації подати на  затвердження в сільську раду.
 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на землевпорядника Дубовомахаринецької сільської ради.

 

 

 

 

                             Сільський голова:                                Л.І.Павлюк

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИсела

Про затвердження Положення

про пайову участь у створенні

і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури

Дубовомахаринецької сільської ради.

 

 

 

 

Керуючись ст. 27,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ч. 5 ст. 3 Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», з метою приведення діючого Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Д.Махаринецької сільської ради у відповідність до Закону України, «Про регулювання містобудівної діяльності», Д. Махаринецька  сільська  рада вирішила:

1. Затвердити Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Д.Махаринецької сільської ради                                                         (додаток 1).

2. Затвердити Типовий Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури .Дубово-Махаринецької  сільської ради

 (додаток 2),

3.Затвердити розрахунок до Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Д.Махаринецької сільської  ради.  (додаток 3),

4. Секретарю виконкому Джерук Т.В., забезпечити оприлюдненя проекту рішення на офіційному сайті Д.Махаринецької сільської ради, рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному сайті Д.Махаринецької сільської ради, з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію планово-бюджетну.

 

 

Сільський голова:                             Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект

Додаток 2

до рішення _____ сесії сільської ради

  від _____________ 2011 року №___

Д О Г О В І Р   №___

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури сіл Д.Махаринецької сільської ради.

 

«__»________20__ року

С..Д.Махаринці

Д.Махаринецька сільська  рада, в особі сільського голови Павлюк Л.І.., який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про регулювання містобудівної діяльності», та статуту з однієї сторони (далі – СТОРОНА 1), та Замовник – «____________________», в особі __________, який діє на підставі _________ (далі – СТОРОНА 2), а разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   Д.Махаринецької сільської ради   (далі – Договір ) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього Договору є визначення для СТОРОНИ 2, яка є Замовником об’єкту будівництва _________________________________________________________________, що знаходиться за адресою ___________________________________, розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сел.а Д.Махаринці, у відсотковому значенні - __% від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта,згідно з Положенням про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Д.Махаринці, затвердженим рішенням _____сесії Д.Махаринецької сільської   ради від _____________2011 року №_____ «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Д.Махаринці».

2. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. СТОРОНА 1 зобов’язується:

2.1.1. Провести та надати СТОРОНІ 2 відповідний Розрахунок коштів пайової участі, належних до сплати.

 

2.2 СТОРОНА 2 зобов’язується:

Перерахувати кошти пайової участі до цільового фонду соціально-економічного розвитку с.Д.Махаринець та с.Блажіївкана рахунок сільського бюджету; код ЗКПО 04328217; р/р _____________; ГУДКУ у Вінницькій області; МФО 802015; код платежу .

 Назва платежу: Цільовий фонд соціально-економічного розвитку (пайовий внесок замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури):

- Єдиним платежем в сумі _________________ грн.  до  «__»_____________20__року

- Частинами   -    ____ %  , в сумі ______________грн.  до  «__»_____________20__року;

____ % , в сумі ______________ грн.  до  «__»_____________20__року;

____ % , в сумі______________ грн.  до  «__»_____________20__року.

 

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір діє з моменту його підписання СТОРОНАМИ до повного виконання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання  умов Договору  СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинногозаконодавства та цього Договору.

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Спори, які можуть виникнути під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності згоди – у судовому порядку.

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише у письмовій формі та за згодою двох СТОРІН, шляхом укладання Додаткової угоди до Договору.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із СТОРІН,кожен з яких має однакову юридичну силу.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1

Д.Махаринецькою сільською  радою

22150, Вінницька область,

Козятинський район,

С.Д.Махаринці

Код ЗКПО 0428217

р/р _________________________

ГУДКУ у Вінницькій  області

МФО 802015

Код платежу

Назва платежу:Цільовий фонд соціально-економічного розвитку (кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури)

 

Сільський голова   _________  Л.І.Павлюк

         (підпис)

М.П.

СТОРОНА 2

Замовник _____________________

Юридична адреса ______________

р/р ___________________________

в _____________________________

МФО _________________________

Код __________________________

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Замовник     __________           _______________

                  (підпис)                                                                                   (ім’я та прізвище)

М.П.

 

Погоджено:

 

 

Начальник управління містобудування та архітектури     Козятинської РДА .В.Горбатюк                               

                                                                                  

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                   Т.В.Джерук

 

Додаток 3

до рішення 6 сесії УІ скликання сільської  ради

  від _____________ 2011 року №___

Р О З Р А Х У Н О К  

до   Договору   №______ від ________________

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури  Д.Махаринецької сільської ради

 

«__»_____20__ року

с. Дубові Махаринці

 

 

Розрахунок розміру коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Д.Махаринці у зв'язку з будівництвом об'єкта ________________________, що знаходиться за адресою ___________________________________,який є грошовим виразом раніше встановленого Договором відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

Розрахунок виконано на підставі:

 

1. Договору №____ від  ______________  про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-  транспортної та соціальної інфраструктури Д.Махаринецької сільської ради.

2. Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Д.Махаринеької сільської ради, затвердженого рішенням  6 сесії УІ скликання Д.Махаринецької сільської ради  від «_28_» грудня 2011 року .

3. Проектно-кошторисної документації в повному обсязі ______________________________.

4. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):

4.1.  ___________________________________________________.

4.2. ___________________________________________________.

Розрахунок розміру коштів пайової участі визначається за формулою:

 

Р = З х В% – тис. грн., де:

 

Р –Розмір коштів пайової участі, тис. грн.;

З– Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій – ___________ тис. грн.;

В– Відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - ____ %.

 

 

Сільський голова:___________________________                                                  Л.І.Павлюк_

М.П.                                      підпис                                                                             (   ініціали, прізвище)

 

Замовник: ________________________________                                                           ____________________

М.П.                                      підпис                                                                                                  (ініціали, прізвище)

 

 

Погоджено:

 

 

Начальник управління містобудування та архітектури     Козятинської РДА .В.Горбатюк                               

                                                                                   

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                   Т.В.Джерук

 

 

Додаток №1

До рішення 6 сесії 6 скликання

Від 28 грудня 2011 року

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2012 РІК

 

І КВАРТАЛ

Розглянути питання на сесії сільської ради

 

 1. Про звіт сільського голови «Про діяльність органів сільської ради за 2011 рік.»

Готує- виконавчий комітет

Доповідає- сільський голова

 1. Про стан  боротьби із злочинністю та правопорушеннями на території сільської ради.

Доповідає- дільничий інспектор  Оберняк І.Є.

 1. Про затвердження  програми соціально-еконмічного  та культурного розвитку сіл сільської ради.

        Готуе- виконавчий комітет

         Доповідае- сільський голова

 1. Про затвердження бюджету за 2011 рік.

        Готує- планово-бюджетна комісія

         Доповідає- головний бухгалтер Савчук Л.В.

 1. Про затвердження бюджету на 2012 рік.

        Готує- планово-бюджетна комісія

         Доповідає- головний бухгалтер Савчук Л.В.

 1. Про затвердження програми зайнятості Дубовомахаринецької сільської територіальної громади.

Готує- виконавчий комітет

 1. Про заходи, щодо поліпшення  стану гігієни довкілля.

            Готує- земельна комісія

              Довідає – сільський голова

ІІ КВАРТАЛ

 1. Про проведення благоустрою населених пунктів сільської ради.

                             Доповідає-- сільський голова

 1. Про виконання бюджету з І-й квартал 2012 року.

                         Готує- планово-бюджетна комісія

                         Доповідає- головний бухгалтер Савчук Л.В.

 1. Про продовження робіт з проведенням інвентаризації земельних ділянок особистих селянських господарств громадян, з виготовленням та врученням державних актів.

Доповідає- землевпорядник сільськоїради

 1. Про роботу планово-бюджетної комісії.

Доповідає- секретар виконкому

 1. Про роботу медичних установ які розташовані на території сільської ради.

Доповідає- головний лікар Козир Г.В.

Ш-квартал

1.  Про дотримання законодавства, щодо розгляду звернень громадян та їх    

      об’єднань.

      Готує- виконком сільсько ради

      Доповідає-- сільський голова

2.   Про звіт земельної постійної комісії.

Доповідає- секретар виконкому.

3.  Про роботу  закладів культури які розташовані на території сільської ради.

                    Готує –комісія     

                    Доповідає—секретар виконкому

 1. Про виконання бюджету з Ш-й квартал 2012 року.

                         Готує- планово-бюджетна комісія

                         Доповідає- головний бухгалтер Савчук Л.В.

 

5.Про  роботу органу опіки та піклування на території сільської ради..

                                Готує- комісія органу опіки та піклуванн

                            Доповідає-- сільський голова

 6. Про роботу закладів освіти на території сільської ради.

                                   Доповідає- директор школи

ІV КВАРТАЛ

 1. Про виконання бюджету за Ш-й квартал 2012 року.

                         Готує- планово-бюджетна комісія

                         Доповідає- головний бухгалтер Савчук Л.В.

2.Про здійснення державної  регуляторної політики виконавчим органом    

  сільської ради.

                          Готує --виконком сільської ради

                           Доповідає- сільський голова

3.Про стан збору місцевих податків та зборів за період 2012 року.

                Готує – планово-бюджена комісія

                Доповідає- бухгалтер сільської ради

     4.Про стан роботи з депутатами щодо вивчення чинного законодавства.

                       Готує – комісія з питань етики та естетики

                       Доповідає- секретар виконкому

    5.Про перспективний план роботи виконкому сільської ради на 2013 рік.                  

                        Готує- виконком сільської ради

                       Доповідає-   секретар сільської ради

 

 

 

 

Додаток №2

До рішення 6 сесії 6 скликання

Від 28 грудня 2011 року

 

ПЛАН РОБОТИ

Виконкому  Дубовомахаринецької сільської ради на 2012 рік.

 

СІЧЕНЬ

 1. Про звіт  роботи виконкому сільської ради за 2011 рік.
 2. Про  план роботи виконкому сільської ради  на лютий місяць 2012 року.
 3. Про стан  протипожежної безпеки  на території сільської ради.
 4. Про проведення свят, обрядв, ювілейних заходів на території сільської ради у 2012 році.

 

                                                                   ЛЮТИЙ

 1. Про  організацію особистого прийому громадян у Д.Махаринецькій сільській раді. .
 2. Про  роботу виконкому сільської ради  по реєстрації актів громадського стану.
 3. Про  план роботи виконкому сільської ради на березень місяць 2011 року.
 4. Про  заходи  по забезпеченню  пропуску  весняного паводку та льодоходу в 2011 році.

БЕРЕЗЕНЬ

 

1.. Про ведення по господарського обліку на території сільської ради.

2. Про план роботи виконкому на ІІ квартал 2011 року.

3. Про план роботи виконкому на квітень місяць 2011 року

 

КВІТЕНЬ

 1. Про проведення благоустрою населених пунктів на території сільської ради.
 2. Про  відзначення Дня Перемоги на території сільської ради.
 3. Про роботу виконкому з питань здійснення контролю за використанням земель запасу та резервного фонду сільської ради.
 4. Про план роботи виконкому сільської ради на травень місяць 2011 року

 

                                                                   ТРАВЕНЬ

 1. Про оздоровлення дітей  сільської ради в літній період 2011 року.
 2. Про відзначення Дня Конституції на території сільської ради
 3. Про роботу виконкому  сільської ради  з військовозобов’язаними на  території сільської ради
 4. Про план роботи виконкому сільської ради на червень місяць 2011 року

 

ЧЕРВЕНЬ

 1. Про  роботу органу опіки та піклування на території сільської ради..
 2. Про  розгляд  заяв громадян, які надійшли до виконкому сільської ради за 6 –місяців 2011 року

     3. Про план роботи виконкому на ІІІ квартал 2011 року.

     4. Про план роботи виконкому на  липень місяць 2011 рік

 

ЛИПЕНЬ

 1. Про  роботу ветеринарної  медицини  в питаннях профілактики  захворювань тварин на території сільської ради.
 2. Про  підготовку до відзначення Дня Незалежності України на території сільської ради
 3. Про план роботи виконкому на серпень місяць 2011 року.

 

                                                                     СЕРПЕНЬ

 1. Про підготовку закладів освіти до нового навчального року.
 2. Про  роботу з неблагополучними сім’ями, які проживають  на території сільської ради
 3. Про план роботи виконкому сільської ради на  вересень місяць 2011 року

.

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Про  благоустрій території сільської ради.

2.   Про розгляд заяв громадян за 9 – місяців, що надійшли до виконкому

             сільської ради.

3.Про  план роботи виконкому на ІVквартал 2011 року

4. Про план роботи виконкому сільської ради на жовтень місяць 2011 року

 

 

ЖОВТЕНЬ

 1. Про підготовку організацій та установ сільської ради  до роботи в осінь-зимовий період 2012-2013 років
 2. Про  стан протипожежної безпеки на території сільської ради
 3.  Про план роботи виконкому сільської ради  на листопад місяць 2011 року

 

ЛИСТОПАД

 1. Про забезпечення паливом пільгових категорій населення.
 2. Про  ведення по господарського обліку на території сільської ради.
 3. Про план роботи виконкому сільської ради  на грудень місяць 2011 року.

 

ГРУДЕНЬ

1.Про стан обліку та розгляд заяв, скарг громадян, які надійшли  до виконкому сільської ради за 2011 рік

2. Про затвердження перспективного плану роботи виконкому сільської ради на 2013 рік

2. Про план роботи виконкому на січень місяць 2013 року

3. Про затвердження плану роботи виконкому сільської ради на І- квартал 2013 року

 

 

 

 

Секретар виконкому:                        Т.В.Джерук

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

21 червня   2011 року                                               ІVсесія VІскликання     

 

село Дубові Махаринці

Про закриттяДубовомахаринецького

дитячого садочка.

 

                      Відповідно ст. 32 Закону „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону „Про дошкільну освіту” ст..16,   ст.. 12,   п.5. ,  розділу Х Прикінцевих положень на виконання законів України  „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”,  заслухавши інформацію сільського голови  Павлюк Л.І., директора школи Залевського В.В.,  „Про закриття Дубовомахаринецького дитячого  садочка»,   та обговоривши його, сесія сільської ради-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Закрити Дубовомахаринецький   дитячий садок з 01 вересня 2011 року, в зв’язку із створенням Дубовомахаринецького ЗНВК І-Ш ступеннів  «школа- дитячий садок» на базі  Дубовомахаринецької  СЗШ І-Ш ступенІв.

 

 1. Скоротити штат в кількості 7,0 штатних  одиниць з  01 вересня 2011 року.

 

 1. Передати   в спільну комунальну власність територіальних громад Козятинського району майно  дошкільного навчального  закладу  (дитячого садка) із комунальної власності сільської ради у комунальну власність району.

 

 1. Рішення ХУІІ – ї сесії У скликання від 31.08.2010 року , „Про створення на території сільської ради Дошкільного навчального закладу дитячого садка”, та рішення ХУІІ сесії У скликання, ” Про створення короткотермінової групи на території сільської ради ,”   вважати такими, що втратили чинність.

 

 1. Дане рішення набирає  чинності  з 01 вересня 2011 року.

 

 

 

 

                                Сільський голова:                                      Л.І.Павлюк

 

  

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 червня  2011 року                                 ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

 

       «Про  ринок земель»

 

                      Відповідно ст.33  Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження голови райдержадміністрації № 164 від 08.04.2011 року «Про створення робочих  груп з надання роз’яснень щодо наслідків прийняття Закону України «Про ринок земель»» заслухавши інформацію сільського голови Павлюк Л.І., «Про ринок земель» та обговоривши його, сесія сільської ради-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1.  Організувати та провести  серед населення територіальної громади  роз’яснення перспектив і наслідків прийняття Закону України «Про ринок земель».
 2. Контроль за виконання даного рішення покласти на  сільського голову.

 

 

 

                                Сільський голова:                                      Л.І.Павлюк

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 червня  2011 року                                 ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

 

“ Про встановлення

 місцевих податків і зборів “

 

    Керуючись п.24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до статті   265  Податкового кодексу України»,  сесія  сільської ради

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

 

1.Встановити з 01.01.2012 року на території Дубовомахаринецької

   сільської   ради такі місцеві податки і збори : податок  на  нерухоме      

   майно , відмінне  від  земельної  ділянки.

2.Затвердити Положення про податок  на  нерухоме  майно , відмінне  від    

   земельної  ділянки.  (додаток 1),

 1. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2012 року .
 2. Копію даного рішення з відповідними додатками надати Козятинській ОДПІ для використання у практичній роботі.
 3. Контроль за виконанням рішення  покласти на  Л.І.Павлюк.

 

 

 

Сільський голова  :                                                   Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                             до рішення  4  сесії  6  скликання

    від   21. 06.2011  року

 

Положення про податок  на  нерухоме  майно , відмінне  від  земельної  ділянки.

 

1.Платники податку.

1.  Платники    податку .

1.1 Платниками податку  є фізичні та  юридичні  особи, в тому  числі нерезиденти , які  є  власниками об’єктів житлової нерухомості.

1.2 Визначення  платників податку  в разі перебування об’єктів житлової нерухомості  у  спільній частковій або  спільній сумісній власності кількох  осіб :

а) якщо  об’єкт житлової  нерухомості перебуває  у  спільній  частковій  власності  кількох осіб , платником  податку є  кожна з  цих  осіб за  належну  їй  частку ;

б) якщо  об’єкт житлової  нерухомості перебуває  у  спільній  сумісній  власності  кількох осіб , але не поділений в  натурі, платником  податку є  одна  з  таких осіб -  власників, визначена за  їх згодою , якщо  інше не  встановлено  судом ;

в) якщо  об’єкт житлової  нерухомості перебуває  у  спільній  сумісній  власності  кількох осіб і поділений між ними  в натурі , платником  податку є  кожна з  цих  осіб за  належну  їй  частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування  є  об’єкт житлової  нерухомості.

2.2. Не є обєктом  оподаткування :

 а) об’єкти  житлової  нерухомості  , які перебувають  у  власності держави  або територіальних громад ( їх  спільній  власності );

б)   об’єкти  житлової  нерухомості  ,  які розташовані  в зоні  відчудження  або безумовного (  обов’язкового )  відселення , визначені   законом;

в) будівлі  дитячих  будинків сімейного  типу ;

г) садовий  або  дачний будинок , але не більше  одного такого  обєкта на  одного платника  податку ;

г) об’єкти  житлової  нерухомості  ,які належать багатодітним сім’ям та прийомним  сім’ям , у яких виховується троє  та більше дітей , але не більше одного  такого об’єкта  на  сім’ю ;

д ) гуртожитки .

3. База оподаткування.

3.1. Базою  оподаткування є  житлова   площа об’єкта  житлової нерухомості

3.2. База  оподаткування  об’єктів  житлової  нерухомості  , які перебувають

у  власності фізичних  осіб, обчислюється органом  державної податкової  служби  на підставі  даних Державного реєстру речових  прав  на  нерухоме  майно,  що  безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на  нерухоме  майно.

3.3. База  оподаткування об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають  у  власності юридичних  осіб, обчислюється такими  особами самостійно виходячи з  житлової  площі об’єкта оподаткування  на  підставі  документів , що  підтверджують  право  власності  на  такий  об’єкт.

3.4.  У разі  наявності  у  платника  податку кількох  об’єктів оподаткування база  оподаткування обчислюється  окремо за  кожним  з  таких  об’єктів.

                                    4.Пільги  із  сплати податку.

4.1. База  оподаткування об’єкта  житлової  нерухомості , що перебуває у  власності фізичної  особи- платника  податку, зменшується:

а ) для квартири  - на 120 кв.м.

б) для житлового  будинку - на  250 кв.м.

Таке  зменшення  надається  один  раз за  базовий  податковий ( звітний  ) період і застосовується  до  об’єкта  житлової  нерухомості, у  якій  фізична  особа - платник  податку зареєстрована  в  установленому законом   порядку,

або за   вибором  такого  платника до  будь- якого іншого  об’єкта житлової  нерухомості, який перебуває  в  його  власності.

5. Ставка податку.

5.1.Ставка  податку встановлюється сільською , селищною , міською  радою

в таких розмірах за 1 кв.мерт житлової  площі , житлова  площа  яких не перевищує 240  кв.метрів  та  житлових будинків , житлова  площа  яких не перевищує 500 кв.метрів, ставки податку  не  можуть перевищувати 1 відсоток розміру  мінімальної заробітної  плати , встановленої  законом на

1 січня  звітного ( податкового ) року.

Для квартир  житлова  площа  яких   перевищує  240  кв.метрів та  житлових будинків , житлова  площа  яких перевищує 500 кв.метрів, ставки податку  становить  2,7 відсотка  розміру  мінімальної заробітної  плати , встановленої  законом на   1 січня  звітного ( податкового ) року.

 

                                    6. Податковий період.

6.1. Базовий податковий ( звітний ) період дорівнює календарному  року.

                                     7. Порядок обчислення  суми  податку.

7.1. Обчислення  суми  податку  з  обєктів житлової  нерухомості , які знаходяться у  власності фізичнихосіб , проводиться  органом державної податкової служби за  місцезнаходженням об’кта житлової нерухомості.

7.2. Податкове  повідомлення - рішення про  суму податку , що підлягає  сплаті , та паптіжні реквізити надсилаються оргнами державної податкової  служби платникам  за місцезнаходженням об’єкта  житлової  нерухомості до 1 липня звітного  року  за  формою, встановленою у порядку , визначеному статтею  58 Податковго  Кодексу  України.

Щодо новоствореного ( нововведеного ) об’єкта житлової  нерухомості податок  сплачується фізичною  особою- платником починаючи з  місяця, в  якому виникло право  власності  на  такий  об’єкт. Орган державної податкової  служби надсилає податкове  - рішення зазначеному  власнику  після отримання інформації  про  виникнення права  власності  на  такий  об’єкт.

7.3. Платники податку на підставі  документів , що  підтверджують  їх  прво власності  на  об’єкт оподаткування та місце  проживання ( реєстрації ) , мають право звернутися до  органів державної  податкової  служби для звірки даних  щодо  житлової площі житлової нерухомості , пільги  зі  сплати  податку , ставку податку  та  нарахованої суми  податку.

Орган державної податкової  служби  проводить  перерахунок суми  податку  і  надсилає  податкове  повідомлення- рішення  зазначеному  власнику  відповідно  до цього  пункту.

 

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстраціяю  місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні  роки щоквартально, у 15 –денний строк після закінчення податкового ( звітного)  кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацією  за формою, встановленому статтею  46 Податкового  Кодексу України , з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

    Щодо  новоствореного (нововведеного)  об’єкта житлової  нерухомості  декларації подається протягом  місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

7.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни   власника

об’єкта оподаткування  податком.

 

8.1.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування  від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня  цього року  до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місця, в якому виникло право власності.

 

8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

                                  9. Порядок сплати податку.

 

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до  відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

                              10.Строки сплати податку

 

 10.1. Податок зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами –протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення;

б) юридичними особами -  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар сільської ради :                                         Т.В.Джерук

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 червня  2011 року                                 ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

 

       Про  заснування  спілки користувачів води

по вулиці Шкільна в. селі Дубові Махаринці,

Козятинський район, Вінницька область

 

                      Відповідно ст.38 п. 7  Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”,  заслухавши інформацію сільського голови Павлюк Л.І., «Про заснування спілки користувачів води по вул. Шкільна в селі  Дубові Махаринці, Козятинський район, Вінницька область» та обговоривши його, сесія сільської ради-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Створити спілку користувачів води по вул.. Шкільна в с. Дубові Махаринці.
 2. Затвердити Статут спілки (об’єднання) громадян-користувачів питною водою з артезіанської свердловини в селі Дубові Махаринці.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови виконкому Габрук П.Н.

 

 

 

                                Сільський голова:                                      Л.І.Павлюк

  

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

   21 червня 2011 року                               ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

Про затвердження 

рішень виконкому.

 

          Відповідно до п24,35, ст.26,п.3ст34 Закону  „Про місцеве самоврядування в Україні”, та розглянувши питання „Про затвердження рішень виконкому”та обговоривши його,  сесія сільської ради -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити рішення виконкому,   розглянуті і прийняті в міжсесійний період;

 

№2 від 20.01.2011 року „Про стан пожежної беспеки на території сільської ради ”

№ 8 від  23.02.2011 року „Про  розвиток й удосконалення  ЦО  сільської ради у 2011 році та основні завдання з її підготовки”

№ 14 від 14.03.2011 року «Про  встановлення обмеження відвідування неповнолітніми  розважальних закладів»

№ 18 від 15.04.2011 року «Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у 1941-1945 рр на території сільської ради»

№ 20 від 15.04.2011 року «Про затвердження заходів щодо подолання дитячої безпритульності  і бездоглядності на період 2011-2016 років»

№ 32 від  25.05.2011 року „Про  усунення причин і умов, що  сприяли вчиненню злочину”

№ 39 від 21.06.2011 року «Про  безкоштовну передачу газопроводу без права  власності на баланс Козятинському управлінню газового господарства»

 

 

 

     

                       Сільський голова:                                           Л.І.Павлюк

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 червня 2011 року                           ІVсесія VІскликання

 

село Дубові Махаринці

 

Про затвердження   розпоряджень

сільського голови.

 

 

          Відповідно до п.23, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України,  сесія сільської ради -

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити розпоядження сільського голови, видані у міжсесійний період;

 

№  1   від  20.01.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№ 2   від  22.02.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  3   від  03.03.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  4   від  15.03.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

 

 

 

 

 

         Сільський голова;                                           Л.І.Павлюк

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 червня  2011 року                                 ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

 

“ Про зміну нумерації  по

 вулиці Шкільна в селі

 Дубові Махаринці “

 

    Керуючись п.1 статті 37 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію сільського голови Л.І.Павлюк, «Про зміну нумерації по вулиці Шкільна в селі Дубові Махаринці»,  сесія  сільської ради--

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. В зв’язку з проведеною нумерацією будинків по селі Дубові Махаринці, будинок  що знаходився по вул. Шкільна № 18 і належить Фещук Надії Іванівні, змінити на  вул. Шкільна, № 29.
 2. Контроль за виконанням рішення  покласти на  Л.І.Павлюк.

 

 

 

 

Сільський голова  :                                                   Л.І.Павлюк

 

 

  

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

   21 червня 2011 року                               ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

Про невідкладні заходи щодо

запобігання загибелі людей

на водних об'єктах.

 

 

         Відповідно  до  протоколу  комісії    з питань техногенної  безпеки та надзвичайних ситуацій затвердженого  головою  РДА „Про  невідкладні заходи  щодо запобігання  загибелі  людей на водних об’єктах” ,  та  з метою реалізації вимог розпорядження Президента України від  14.07.2001р.,   № 190/2001-р п   «Про  невідкладні заходи  щодо запобігання  загибелі  людей на водних об’єктах”,     та обговоривши його,

 сесія сільської ради -

 

ВИРІШИЛА:

              

 1. Перевірити  усі  закріплені  за  юридичними  і  фізичними особами  водойми, місця  стихійного  масового відпочинку людей.
 2. Рекомендувати орендарям водоймищ  вжити заходів щодо заборони купання, в невідведених  для цього місцях, встановити відповідні таблички.
 3. Посилити інформаційно-пропагандистську роботу серед населення, щодо правил  поводження на воді під час відпочинку.
 4. При винекнинні надзвичайних ситуацій , в тому числі на водних об'єктах , негайно  надавати доповідь  в РДА за тел. 2-.04-.63; 2-19-11, та в Козятинський РВ ГУ МНС України у Вінницькій області за тел. 101; 2-02-21.
 5. Контроль за виконанання данного рішення покласти на  голову виконкому Л.І.Павлюк.

 

 

 

 

           Сільський голова:                                           Л.І.Павлюк

  

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

   21 червня 2011 року                               ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

Про  організацію відпочинку  та оздоровлення

 дітей  та молоді  сільської ради влітку 2011 року.

 

 

          Відповідно  до  розпорядження   голови РДА № 229 від 30.05.2011 року         «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей  і молоді Козятинського району влітку 2011 року»,   ст.32 Закону  „Про місцеве самоврядування в Україні”, та розглянувши питання „Про  організацію відпочинку  та оздоровлення  дітей  та молоді  сільської ради влітку 2011 року. ”та обговоривши його,  сесія сільської ради -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Рекомендувати селянсько-фермерським господарствам  та приватних підприємців,

     які розташовані на території сільської ради,  допомогти в організації   роботи          

     дитячого пришкільного табору праці та відпочинку для старшокласників  з денним  

     перебуванням  дітей .

2.  Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей  в різних таборах, не менш 51 % від 

    загальної кількості дітей (134 чол.) від 7 до 18 років

2.  Контроль за виконання даного рішення беру на себе.

 

     

                       Сільський голова:                                           Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

   21 червня 2011 року                               ІVсесія VІ скликання

 

село Дубові Махаринці

 

 Про підсумки проведення  двохмісячника

благоустрою населених пунктів.

 

         Відповідно до розпорядження голови РДА „Про проведення  благоустрою  та суботників по упорядкуванню  територій сільської ради” , та  ст. 2.3.8. Закону України       „ Про місцеве самоврядування в Україні” ,  заслухавши інформацію сільського голови Л.І.Павлюк,  „Про  підсумки проведення двохмісячника благоустрою населених пунктів”  та обговоривши його,  сесія сільської ради -

 

ВИРІШИЛА:

              

1.   Рекомендувати громадянам сіл Д.Махаринець та Блажіївка;

1.1 Постійно утримувати в зразковому стані подвір'я власного двору на території   

      вулиці, що прилягають до присадибної ділянки;

1.2.Постійно проводити розчистку дикоростучих дерев та плодових дерев в межах 

      проходу електроліній.

1.3.Прибрати на території вулиць,  будівельні матеріали та корми,;

 2.    Виконкому сільської ради;

2.1.Провести роботу по прибиранню території біля установ,  на  тротуарах, автобусних 

         зупинках;

 1. Постійно проводити роботу по упорядкуванню  кладовищ, братських могил, меморіальних  комплексах, місцях почесних поховань;

       3.      Контроль за виконанання данного рішення покласти на  голову виконкому    

            Л.І.Павлюк.

 

 

     

                       Сільський голова:                                           Л.І.Павлюк

 

  

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

29  вересня   2011 року                                       Vсесія VІскликання

  

                                         село Дубові Махаринці

 

 

Про затвердження 

рішень виконкому.

 

          Відповідно до п24,35, ст.26,п.3ст34 Закону  „Про місцеве самоврядування в Україні”, та розглянувши питання „Про затвердження рішень виконкому”та обговоривши його,  сесія сільської ради -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити рішення виконкому,   розглянуті і прийняті в міжсесійний період;

 

№ 39 від 21.06.2011 року „Про  безкоштовну передачу газопроводу без права власності на

                                                     баланс Козятинському  управлінню газового господарства.”

 

 

 

     

                       Сільський голова:                                           Л.І.Павлюк

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

29  вересня   2011 року                                      Vсесія VІскликання   

 

                                          село Дубові Махаринці

 

 

 

Про затвердження   розпоряджень

сільського голови.

 

 

          Відповідно до п.23, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного Кодексу України,  сесія сільської ради -

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити розпоядження сільського голови, видані у міжсесійний період;

 

№  7   від  20.06.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№ 8   від  20.06.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  9   від  22.06.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  10  від  22.07.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№   13  від  20.09.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

№  14   від  23.09.2011 року  ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2011 рік”

 

 

 

 

 

 

         Сільський голова;                                           Л.І.Павлюк

                                          

  

 

                                                                                

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22150,с.Д.Махаринці, Козятинський район, Вінницька область

тел.32-4-45; 32-4-44

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

29  вересня   2011 року                                            Vсесія VІскликання     

                                          село Дубові Махаринці

 

 

Про надання  щорічної  основної  та додаткової

відпустки сільському голові .

 

                                  Розглянувши заяву сільського голови  Павлюк Л.І.,”Про надання щорічної  основної  та додаткової відпустки сільському голові з виплатою оздоровчих „,  відповідно  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” , розділу У ст..21, та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року пункт  г, підпункт 3 , та обговоривши його, сесія сільської ради—

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

 

 1. Надати щорічну  основну відпустку тривалістю 30 календарних днів та дадаткову  оплачувану відпустку тривалістю 15 календарних днів з  01  листопада 2011 року,

      з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує      

      середньомісячної заробітної плати працівника.

 

 1. Обов'язки сільського голови покласти на секретаря  сільської ради Джерук Т.В.

 

 1. Контроль зап виконання данного рішення покласти на бухгалтера сільської ради Савчук Л.В.

 

 

 

                           Секретар  виконкому:                              Джерук Т.В

 

 

Рішення  І сесії VІ скликання

 

Рішення «Про підсумки виборів,  визнання повноважень та реєстрацію

                  депутатів Дубовомахаринецької  сільської ради  та

                   Дубовомахаринецького сільського голови.»

Рішення «Про  обрання секретаря   сільської ради.»

Рішення «Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря

                 виконавчого комітету сільської ради.»

Рішення «Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження їх

                   складу, обрання голів комісій ради.»

Рішення «Про виконавчий комітет  сільської ради.»

Рішення «Про  присвоєння рангу посадової особи місцевого  самоврядування

                  сільському голові»

Рішення « Про  підготовку організацій і установ  сільської ради до

                   роботи в осінньо-зимовий період  2010-2011 року.»

Рішення «Про затвердження  плану заходів на території сільської ради у

                    зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів.»  

 Рішення « Про благоустрій населених пунктів сільської ради.»

 Рішення «Про затвердження рішень виконкому сільської ради.»

 Рішення « Про затвердження розпоряджень сільського голови.»

 Рішення «Про  часткові зміни в рішенні ІІ сесії ІV скликання від

            24.07.2002 рокуДубовомахаринецької сільської ради „Про

            передачу земельних ділянок у приватну власність”.

                  ( п’ять рішень)»

 Рішення «Про затвердження  технічної документації  та видачу державних

                  актів  на право власності на земельні ділянки.

                  ( п’ять рішень)»

     Рішення « Про припинення права користування земельними ділянками

               із земель запасу, які розташовані за межами  населеного

                пункту с. Д.Махаринці в зв’язку із закінченням терміну

                 користування.»

  Рішення «Про продовження  терміну оренди земельної ділянки на якій

                    розташовані об’єкти  торгівлі»

 

 

 

 

Рішення  ІІ сесії VІ скликання

 

Рішення «Про  передачу  закладів охорони здоров' я в спільну

                  комунальну власність територіальних громад

                  Козятинського району.»

 

Рішення «Про затвердження рішень виконкому сільської ради.»

 

Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови»

 

Рішення «Про продовження терміну оренди на приміщення.»

 

 

 

 

 

 

28 грудня   2011 року                         VІсесія VІскликання     

 

      

          Рішення «Про  звіт виконання плану роботи виконкому за 2011 рік.»

    Рішення «Про стан збору місцевих податків» .

    Рішення «Про пайову  участь у створенні і розвитку інженерно- 

                     транспортної та соціальної інфраструктури сіл Д. Махаринець

                       та с. Блажіївки.»

    Рішення «Про затвердження виконання бюджету за 9 місяців.»

    Рішення «Про затвердження плану роботи виконкому сільської ради на

                          2012 рік.»

    Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови.»

    Рішення «Про затвердження рішень виконкому сільської ради.»

    Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної

                        документації.(2 рішення)»

    Рішення «Про продовження терміну оренди земельних ділянок  в межах

                      населених   пунктів сільської  ради .»

    Рішення «Про продовження терміну  оренди земельної ділянки під

                        магазинами .(3 рішення)»

    Рішення «Про продовження   терміну оренди на приміщення».                Рішення «.Про  часткові  зміни  в рішенні  ІV  сесія VІ скликання  від.

 • року  Дубовомахаринецької сільської ради про

передачу  земельних ділянок  у приватну   власність.»

          Рішення «Про затвердження  договорів оренди, які були укладені від

                            імені територіальної  громади у  2011 році.»

 

 

 

29 вересня 2011 року                       Vсесія VІскликання     

   

 

    Рішення «Про  роботу виконкому в міжсесійний період»

    Рішення «Про затвердження рішень виконкому сільської ради»

    Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови»

    Рішення «Про надання дозволу на розробку проекту відведення

                       земельної  ділянки.»

    Рішення «Про припинення права користування земельною ділянкою.»

    Рішення «Про надання дозволу на розробку проекту відведення

                          земельної ділянки.»

    Рішення «Про припинення права користування земельними ділянками.»

    Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

                          із землеустрою щодо складання документів, що

                         посвідчуюєправо власності на земельну ділянку.»

    Рішення «Про часткові зміни в рішенні ІІ сесії ІУскликання від

 • року Дубовомахаринецької сільської ради

                            передачу земельних ділянок у приватну власність.»

    Рішення «Про надання щорічної основної та додаткової відпустки

                              сільському голові.»

 

 

 

21 червня   2011 року                 ІVсесія VІскликання     

 

Рішення «Про  роботу виконкому в міжсесійний період»

Рішення «.Про підсумки проведення  двохмісячника благоустрою

                    населених пунктів сільської ради.»

Рішення «Про  організацію відпочинку  та оздоровлення  дітей  та молоді 

                      сільської ради влітку 2011 року».

Рішення «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на

                        водних об'єктах .»

Рішення «Про встановлення  місцевих податків і зборів.»

Рішення «Про ринок земель.»

Рішення «Про затвердження рішень виконкому сільської ради.»

Рішення «Про затвердження  розпоряджень сільського голови»

Рішення «Про  зміну нумерації по вулиці Шкільна в селі Дубові

                         Махаринці»

Рішення « Про  внесення змін у додаток  до рішення ІІ сесії ІVскликання

                         від 24 липня 2002 року.»

Рішення «Про  надання в оренду земельної ділянки.»

Рішення «Про добровільне припинення права користування земельними

                          ділянками.»

Рішення «Про продовження терміну оренди приміщення торгівельної

                          точки.»

Рішення «Про надання в оренду приміщення торгівельної точки.»

Рішення «Про припинення права власності на частину земельної ділянки.»

Рішення «Про продовження терміну оренди земельної ділянки  із земель

                     господарського двору під будівлями гаражів.»

Рішення «Про продовження терміну оренди земельної ділянки»

Рішення «Про переведення земельної ділянки з вулиці на вулицю»

Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із

                      землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право

                      власності на земельну ділянку.»

Рішення «Про заснування спілки користувачів води по вулиці Шкільна в

                        с. Дубові Махаринці»

Рішення « Про закриття Дубовомахаринецького дитячого садочка.»

 

 

 

 

 

18 січня    2011 року                  ІІІ сесія VІскликання     

 

 

рішення «  Про звіт сільського голови.»

рішення «Про затвердження регламенту ради на період повноважень УІ

                     скликання.»

рішення «Про затвердження  виконання  бюджету за 2010 рік.»

рішення «Про  бюджет на 2011 рік.»

рішення «Про  затвердження Програми «Соціальний захист населення»»

рішення «Про  затвердження Програми «Благоустрій села»»

рішення «Про затвердження Програми «Про оздоровлення дітей і

                  підлітків с. Д.Махаринці та с. Блажіївка Козятинського району,

                    Вінницької області в 2011 році»»

Рішення «Про затвердження плану  роботи виконкому на 2011 рік.»

Рішення «Про затвердження програми зайнятості Дубовомахаринецької

                  сільської територіальної громади Козятинського району на

                     2011 рік.»

Рішення «Про затвердження  переліку  об'єктів та видів суспільно-

                  корисних робів на яких можуть відбувати покарання особи

                  засуджені за вироком суду до громадських робіт.»

Рішення «Про затвердження  переліку об'єктів та видів суспільно-

                 корисних робіт на яких можуть відбувати порушники, яким

                  накладено за постановою суду адміністративне  стягнення у

                  вигляді громадських робіт.»

рішення «Про затвердження правил благоустрою території населених

                     пунктів сільської ради.»

рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів.»

рішення «Про затвердження  ставки земельного податку на 2011 рік.»

рішення «Про  створення Дубовомахаринецького ЗНВК І-Ш ступеннів

                 «школа- дитячий  садок» на базі Дубовомахаринецької  СЗШ І-

                  Ш ступенІв.»

Рішення «Про  продовження терміну  оренди  земельних ділянок, на яких

                    розташовані об’єкти торгівлі.»

рішення «Про продовження терміну оренди земельної ділянки.»

рішення «Про продовження терміну оренди земельних ділянок із земель

                   резерву.»

 

      

Проект рішення
«Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних  осіб по Дубовомахаринецькій сільській раді»

 

 Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва), керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська  рада -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити ставки єдиного податку  для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб по Дубовомахаринецькій сільській раді:

Для 1-ї групи платників  згідно з додатком 1до рішення;

Для 2-ї групи платників  згідно з додатком 2до рішення.

2.Визнати таким,  що втратило чинність:Рішення ІІІ сесії VІ скликання від  18.01.2011 року  "Про встановлення  місцевих податків і зборів";

2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

3. Відповідальність  за виконання рішення покласти на сільського голову.

 

                           Сільський голова:                           Л.І.Павлюк

 

Додаток 1

 

Ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб                       на території Д.Махаринецької сільської ради для 1-ї групи платників єдиного податку у % до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року

 

 

Код КВЕД 

Назва

Ставка

Розділ
Група
Клас 

Підклас 

52.62 

52.62.0 

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

5%

52.7 

  

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

5%

52.71 

  

Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри

 

  

52.71.1 

Ремонт взуття

 

  

52.71.2 

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

52.72 

  

Ремонт побутових електричних товарів

 

  

52.72.1 

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури

 

  

52.72.2 

Ремонт інших побутових електричних товарів

 

  

52.73.1 

Ремонт годинників

 

52.74 

52.74.1 

Ремонт та перероблення одягу

5%

  

52.74.9 

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

93.0 

  

Надання індивідуальних послуг

 

93.05 

93.05.0 

Надання інших індивідуальних послуг

 

  

  

Цей підклас включає: надання будь-яких інших індивідуальних послуг, наприклад, експлуатацію автоматів (фотоавтоматів, автоматичних ваг, приладів для вимірювання артеріального тиску тощо), послуги чистильників взуття, носильників, послуги з паркування автомобілів, надання супроводження (ескортів), дослідження генеалогії, послуги служб знайомства та бюро одружень, діяльність астрологів та екстрасенсів, послуги для домашніх тварин (утримання, догляд, дресирування) тощо

  

 

 

 

Україна

Дубовомахаринецькасільська радаДубовомахаринецькасільська рада

Козятинського району

Вінницької області

 

РІШЕННЯ

 

28 грудня   2011року                                                   6  сесія УІскликання

с.Д.Махаринці

Про  запровадження  ставок

єдиного  податку.

Відповідно до п.26.24 ст.26 Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  інших  законодавчих актів  України щодо  спрощеної системи  оподаткування  , обліку, звітності», норм  Національного  Класифікатора України ДК 009-2005 «Класифікація видів економічної діяльності», наказу державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року №457 «Про затвердження та скасування  національних класифікаторів»,  Д.Махаринецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Запровадити на території Д.Махаринецької сільської ради єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб І-ї та ІІ –ї груп.

2. Затвердити положення про єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (додаток № 1) та ставки єдиного податку по видах діяльності (додаток №2).

3.  На підставі ст.144 Конституції України зобов’язати всіх суб’єктів  

     підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території

Д.Махаринецької  сільської ради сплачувати запроваджені  цим рішенням місцеві податки і збори.

4.  Дане рішення набуває чинності  з  01.01.2012  року.

5.  Визнати, що рішення Рішення ІІІ сесії VІ скликання від  18.01.2011 року  "Про встановлення  місцевих податків і зборів"  з  01.01.2012 року   втрачає  чинність.

6.Дане рішення офіційно оприлюднити в засобах масової інформації, довести до відома платників податків та копію надати до Козятинського відділення Козятинської ОДПІ.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти   на  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань промисловості, сільського  господарства, планування  фінансів  та  бюджету.

 

 

Сільський голова  :                               Лідія Павлюк

 

Додаток № 1   до  рішення 

6 сесії  УІ  скликання  від  28.12. 2011 року

                                                  Д.Махаринецької   сільської   ради

.

ПОЛОЖЕННЯ

про  єдиний податок для суб”єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб

 

1.Платники податку- є фізичні особи – підприємці , які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи І та ІІ груп і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб (для платників єдиного податку ІІгрупи) та обсяг доходу яких від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує  для платників єдиного податку І групи – 150 000 грн., для ІІ групи  -1 000 000  грн.

2. Об”єкт оподаткування:

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком .

3. Ставка  податку:

Встановити на території  Д.Махаринецької сільської ради  такі ставки єдиного податку ( додаток №2 )  :

4.Порядок обчислення єдиного податку

      Єдиний податок обчислюється платником самостійно відповідно до прийнятих цим рішенням ставок. Ставка єдиного податку встановлюється  у відсотках (фіксовані  ставки) до  розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом  на  1 січня  податкового (звітного) року  і  становить  5% для  першої групи  платників  податків  і 5% - для  другої.

      У  разі  здійснення  платниками  єдиного  податку першої  і  другої  груп кількох видів господарської  діяльності  застосовується  максимальний  розмір  ставки єдиного податку, встановлений для таких видів діяльності.

     У  разі  здійснення  платниками єдиного податку   першої і другої  груп господарської діяльності  на  територіях більш як  однієї сільської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  для  відповідної групи таких платників.

    Якщо  платники  єдиного  податку  першої групи , які в календарному кварталі перевищили  обсяг доходу, з наступного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку для другої групи або відмовляються від спрощеної системи оподаткування.

     Якщо платники єдиного податку  другої групи перевищили у податковому періоді  обсяг доходу, в наступному податковому кварталі  вони  за  заявою переходять  на застосування ставки єдиного податку для третьої групи або відмовляються від спрощеної системи оподаткування.

 

  

5. Порядок придбання свідоцтва  платника єдиного податку

  Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органів державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного ( податкового) періоду ( кварталу)  за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний ( податковий період). 

    Свідоцтво  платника єдиного  податку  видається  безстроково виключно  суб’єкту господарювання протягом 10 днів з дня  подання  заяви.

6. Порядок  та строки сплати єдиного податку

 Суб”єкт підприємницької діяльності- фізична особа  сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа поточного місяця  на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

7.Відповідальність

 За порушення порядку здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

Сільський голова:                        Лідія  Павлюк